WPŁATY NA OBIADY I HERBATĘ

Od maja 2022 obiady będą ponownie z zupą. Cena pojedynczego obiadu 4,50 zł.

Jeżeli została dokonana wpłata w "starej" cenie (4,-), należy dokonać dopłaty w wysokości 50gr za każdy zamówiony obiad (jeśli cały maj, dopłata wynosi 8,50zł). Szczegóły w zakładce OPŁATY.

Herbata dla uczniów klas I-III bezpłatnie - dzieci schodzą całą klasą na śniadanie do stołówki w wyznaczonych godzinach.

Dokonując wpłat, proszę postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w informacjach o poszczególnych rodzajach opłat.

KONTO:

21 1240 6292 1111 0011 0140 5345