24-26 maja - egzaminy ósmoklasistów, dodatkowe dni wolne

24-26 maja 2021 r., we wtorek, środę i czwartek - Egzaminy ósmoklasistów.
Początek codziennie o godz. 9:00
Zbiórka uczniów o godz. 8:40
Każdy uczeń musi mieć ze sobą:
- legitymację szkolną
- długopis z czarnym wkładem (dobrze mieć drugi, rezerwowy)

- na egzamin z matematyki dodatkowo linijkę
Dodatkowo uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody i paczuszkę chusteczek.
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WNOSZENIA KOMÓREK I INNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH - W TYM SMARTWATCHY!
Ewentualne torebki, plecaczki, saszetki, "nerki" należy pozostawić w szafkach lub w sekretariacie. Rzeczy, które mają być przechowane na czas egzaminu w sekretariacie muszą być podpisane (przyklejona karteczka z nazwiskiem).
Na egzaminie obowiązuje strój apelowy.

W dniach egzaminów – dodatkowe dni wolne dla kl. I-VII – nie ma zajęć!

Dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w godz. 6:30 – 16:30.