Rekrutacja do klasy I - POTWIERDZENIE WOLI

UWAGA! DO 1 KWIETNIA, RODZICE ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY (lista w załączniku na dole strony) MUSZĄ DOKONAĆ POTWIERDZENIA WOLI (osobiście lub elektronicznie na koncie dziecka). NIE DOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU RÓWNOZNACZNE JEST Z REZYGNACJĄ!

 

POTWIERDZENIE NIE DOTYCZY DZIECI OBWODOWYCH!!!

 

Informujemy, że rekrutacja odbywa się elektronicznie. Strona logowania dla Kandydatów:

 

http://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz 

 

Strona Miasta nt rekrutacji do klas I szkoł podstawowych:

 

https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20222023/nabor-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych/

 

(Kryteria naboru, Harmonogram naboru, Zasady naboru, Osoby do kontaktu)

/w panelu bocznym znajduje się link do rekrutacji do przedszkoli/

 

Zgodnie z art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każdy rodzic ma zarówno obowiązek, jak i uprawnienia do jej wykonywania. Rodzice dziecka o istotnych sprawach dziecka rozstrzygają wspólnie. ?Taką istotną sprawą jest np. wybór szkoły czy przedszkola dla dziecka -  decyzja powinna być podejmowana przez obojga rodziców.
W związku z powyższym na wniosku powinny znaleźć się podpisy obojga rodziców.
W przypadku braku porozumienia między rodzicami sprawę rozstrzygać będzie sąd opiekuńczy.