KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/22

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/22

*obowiązuje strój apelowy z tarczą

**obowiązuje strój odświętny

 DODATKOWE DNI WOLNE - PO ZAOPINIOWANIU PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ, RADĘ RODZICÓW I SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DATA,

DZIEŃ TYG.

WYDARZENIE

*1 IX, SR

Rozpoczęcie roku szkolnego*

6-10 IX, PN-PT

Zebrania z rodzicami

*13 X, SR

Obchody Dnia Edukacji Nar.* - w tym dniu apele - lekcje normalnie

14 X, CZ

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - Dzień wolny

1 XI, PN

ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

*10 XI SR

DZIEŃ PATRONA, obchody rocznicy odzyskania niepodległości- lekcje wg planu, w trakcie apele*

11 XI, CZ

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

12 XI, PT

Dodatkowy Dzień Wolny

9 XII, CZ

Drzwi otwarte z przewidywaną oceną sem. (ON LINE)

**22 XII, SR

Wigilia szkolna** - lekcje regionalizmu – 2 godz. dyd., wigilia klasowa

23-31 XII,

Przerwa świąteczna

25-26 XII,

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

1 I, SO

NOWY ROK – ŚWIĘTO

4 I, WT

Rada klasyfikacyjna

6 I, CZ

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

10 I, PN

Zebrania z rodzicami (ON LINE)

13 I, CZ

Rada analityczna

14 I, PT

KONIEC I SEMESTRU

17 - 30 I

Ferie zimowe

31 I, PN

ROZPOCZĘCIE II SEMESTRU

4-6 IV, PN-ŚR

Rekolekcje - zajęcia przygotowane przez Kościół – NIE MA LEKCJI, świetlica normalnie

12 IV, WT

Drzwi otwarte (ON LINE)

14-19 IV, CZ-WT

Przerwa świąteczna

17-18 IV, ND-PN

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

1 V, ND

ŚWIĘTO PRACY

2 V, PN

DZIEŃ FLAGI - Dodatkowy Dzień Wolny

3 V, WT

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

17 V, WT

Drzwi otwarte z przewidywaną oceną sem.

ok. 20 V

Testy kompetencji kl. II-VII

*24-26 V, WT-CZW

Egzaminy klas VIII

Dodatkowe Dni Wolne - dla klas I-VII

16 VI, CZ

BOŻE CIAŁO – ŚWIĘTO

17 VI, PT

Dodatkowy Dzień Wolny

13 VI, PN

Rada klasyfikacyjna

20-21 VI, PN-WT

Zebrania z rodzicami klas I-VII

? VI ?

Zebrania z rodzicami klas VIII

23 VI, CZ

Dzień Ekspresji – dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych

23 VI, CZ

analityczna Rada Pedagogiczna,

*23 VI, CZ

Pożegnanie klas VIII*(apel przyg. kl. VII- odbiór świadectw w piątek w sekretariacie)

*24 VI, PT

Zakończenie roku szkolnego*(apele kl. I-III; IV-VII)

25 VI – 31 VIII

WAKACJE

30 VIII, PN

Egzamin poprawkowy

UWAGA!

14 X, 12 XI, 2 V, 24 V, 25 V, 26 V, 17 VI - szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla

dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki